मुख्य समाचार
थप अरु
२ महिना अगाडी

दिप्तीशाखा चौधरी मुक्त कमैया घोषणा भएको २३ वर्ष पुरा भैसकेको छ । सरकारले कमैया मुक्त घोषणा गरे पनि उनीहरुको समस्या ज्युकात्यु नै छ । उनीहरुसंग नत जमीन छ नत आवास