ऐसेलुखर्क आ-क्रमणको त्यो दिन!!मा-ओबादि कमाण्डरको फरक भोगाईहरु